SEO i Google Analytics

Kan jag hitta sökord och analysera organisk trafik (SEO) i Google Analytics? Ja, om du installerar Keyword Provider!

  • Fixa (not provided) i Google Analytics’ organiska sökordsrapporter!
  • sökordets position i sökresultatet i Google Analytics
  • Alla språk
  • Knyt konverteringerar, transaktioner och bounce rate till organiska sökord
  • Rapportera enkelt på sökord och position i sökresultaten. Lika enkelt som vilken rapport som helst i Google Analyticd.

Nu kan du direkt få in sökordsdatan från Google Search Console in i Google Analytics. Du behöver inte längre hålla på med hack i Excel, Google Sheets eller några databaser.

Vad menas med ”SEO och organiska sökord i Google Analytics”?

Om du konfigurerar Google Analytics så att det använder sig av vår tjänst Keyword Provider, då kommer organisk söktrafik att ge dig sökorden i stället för sökordet (not provided). Du får även vilken position i sökresultatlistan som trafiken kom via.

Som det var förr – organiska sökord i Google Analytics

Det levererade sökordet kommer skriva över din (not provided)-trafik och populera Organiska sökord-rapporten.

Standardrapporter i Google Analytics är preaggregerade, vilket betyder att de är osamplade. Organiska sökords-rapporten blir alltså osamplad.

Effekten av att ersätta (not provided)
Google Analytics räknar upp en session när det tycker att en ny trafikkälla kommer. Återkommer en besökare från samma trafikkälla under en session förlängs den bara.

Eftersom Keyword Provider skriver över (not provided)-sökordet, med ett sökord, så blir det som en ny trafikkälla – och sessionerna kommer troligtvis stiga!

Scenariot är att en besökare söker på Google och klickar in på ett sökresultat som leder till din webbplats (påbörjar en session).

Men sen backar den tillbaka till Google och gör en finjustering av sökningen. När besökaren då klickar in på ännu ett sökresultat och kommer till din webbplats igen.

Om trafikkällan hade varit samma (dvs fortfarande hade (not provided) som sökord) hade detta setts som att sessionen fortsätter.

Men när Keyword Provider sätter ett nytt sökord (från finjusterade sökningen), då blir det en ny trafikkälla, och en ny session påbörjas.

I scenariot ovan räknades alltså tidigare som en organisk session, men med Keyword Provider blev det två organiska sessioner.

Detta reflekterar bättre verkligheten, men ska tas i beaktande vid rapportering. 

 

Jättesnabb installation – inget att underhålla

Det är väldigt enkelt och snabbt att installera Keyword Provider-scriptet.

Gör det själv, be dina utvecklare eller låt oss göra det.

Det är en liten ändring som krävs och efter det kommer Keyword Provider helt automatiskt ge sökorden för din webbplats. Du behöver inte underhålla eller uppdatera något efter det.

Instruktion för att installera Keyword provider-scriptet

Inga nya kunder

Keyword Provider togs ur bruk 15 maj 2018.

Hur hittas sökorden?

Keyword Provider-scriptet aktiveras när det kommer organisk söktrafik från google. Om det är ett organiskt Google-klick, kollar vi om vi kan leverera sökordsdata för den landningssidan. Har vi data för landningssidan, då beräknar vår algoritm vilket som är det mesta troliga sökordet som klicket kom från, och levererar det.

Sökordsdatan sätts som standard i sökordsfältet och skriver över (not provided), men du kan även välja att skicka sökordet och sökresultatpositionen som anpassade dimensioner (custom dimensions).

Genom att använda en uppskattning av sökord värnar vi om användarnas integritet samtidigt som marknadsförare och analytiker kan optimera landningssidor och analysera trafikkällor. Uppskattningen sker i samma anda som varför Google aktiverade HTTPS från första början.

Avancerat alternativ: anpassade dimensioner

Genom att använda Google Analytics’ anpassade dimensioner kan du skicka in sökordsdatan i dimensioner med bra och tydliga namn.

Vi förespråkar terminologin Uppskattat sökord och Uppskattad position vilket är tydligt för slutanvändarna.

Senast ändrad:
2019-11-01
Ursprungligen publicerad:
2015-05-27
Skriven av:
David Jurelius